infoflash

Infoflash

NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEDRIJFSWAGENS  (bron : Mobilitas, Berlare)

De regering nam vorige zondagavond een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot moeten helpen terugdringen. Met de aangekondigde  hervorming van de verkeersbelasting en de BIV  heeft de regering de bedoeling om de C02-uitstoot van het Belgisch wagenpark terug te dringen. Voor de bedrijfswagens wordt de fiscale aftrekbaarheid gemoduleerd in functie van de C02-uitstoot. Volgens minister van leefmilieu Bruno Tobback is het principe wel dat de consument die taksen door een milieuvriendelijk gedrag moet kunnen vermijden. Er zijn penaliserende en belonende initiatieven. Een overzicht.

Nog geen wetgeving

Het is belangrijk te onderstrepen dat de aangekondigde maatregelen als gevolg van de laatste begrotingstop in Leuven eind maart 2007 nog niet in wetteksten terug te vinden zijn.  Beperkte aanpassingen zijn dus nog steeds mogelijk. Voor de concrete invulling is het ook wachten op de uiteindelijke wettekst en de eventuele Koninklijke Besluiten voor de praktische uitwerking. Met betrekking tot de aanpassing van de verkeersbelasting en de BIV moeten de Gewesten hun akkoord geven. Deze materie is immers een regionale bevoegdheid.
Lees verder