REPRESENTATIEKOSTEN

Kunnen de representatiekosten dan geen uitkomst bieden ?

Het is nog altjd een algemene misvatting dat schoonheidszorgen, kosten voor haartooi en kledij onder de representatiekosten zouden vallen voor mensen die beroepsmatig regelmatig met klanten in conact zouden komen.

Onder representatiekosten wordt in het algemeen verstaan restaurantkosten, receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken.

Restaurantkosten

Over het algemeen zijn representatiekosten maar voor de helft aftrekbaar (uitzonderingen niet te na gesproken).

Eén van die uitzonderingen bv. zijn de zgn. restaurantkosten. Restaurantkosten zijn dit jaar slechts voor 69 % aftrekbaar (ongeacht of die in België of in het buitenland werden gemaakt). Maar op die uitzondering (nl. de zgn. verhoogde gedeeltelijke aftrek) bestaat weer een andere uitzondering wanneer de restaurantkosten – op factuur – worden doorgerekend aan een derde onafhankelijke persoon. Dan zijn de restaurantkosten bij degene die de factuur uitschrijft voor 100 % aftrekbaar. De beperking tot 69 % van de gemaakte kosten geldt wel weer voor de klant die factuur uiteindelijk ontvangt en betaalt. Als bijlage bij de factuur moeten dan wel ook kopieën van de bewijsstukken worden gevoegd.

Evenementensector

Een onderneming die voor bedrijven evenementen organiseert, doet voor de levering van voedsel en drank meestal beroep op een traiteur. Wanneer deze restaurantkosten aan de cliënt worden doorgerekend, zal het evenementenkantoor de restaurantkosten volledig kunne aftrekken op voorwaarde dat zijn clënt aan de aftrekbeperking is onderworpen. Hier moeten wel een aantal bijzondere formaliteiten worden vervuld om van deze maatregel te kunnen genieten.

Receptiekosten

Receptiekosten zijn kosten die een belastingplichtige in het kader van zijn externe relaties maakt voor de ontvangst van derden. Meer bepaald worden de kosten bedoeld die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers, zakenrelaties en andere personen, binnen of buiten de lokalen van de eigen onderneming.

Het betreft kosten van traiteurs, dranken, voedingswaren, rookartikelen, bloemen, de huur van lokalen, behang en gordijnen, tapijten en meubelen en vooral ook de salarissen van dienst- en receptiepersoneel die verband houden met de ontvangst van bezoekers.

Wie in het kader van een congres of een evenement (zoals bv. een opendeurdag) een fotomodel of een miss uitnodigt om de gasten te entertainen zal de kosten hieromtrent fiscaal kunnen aftrekken.

Domper op de vreugde is wel de beperking tot 50 % van de gemaakte kosten. En deze beperking slaat jammer genoeg ook op het salaris van het ingehuurde fotomodel of verkozen miss …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *