Bedrijfswagens en verbeurdverklaring

Geen goed nieuws voor de bestuurders van bedrijfswagens

Laurette Onkelinx wil de onmiddellijke inbeslagname en eventuele verbeurdverklaring van voertuigen uitbreiden naar bedrijfswagens.

Sinds de invoering van de nieuwe verkeerswet is de Politierechter bevoegd om een voertuig verbeurd te verklaren indien de bestuurder een overtreding heeft begaan dat gesanctioneerd wordt de intrekking van het rijbewijs gedurende ten minste zes maanden.

Voortaan maakt het Parket van Dendermonde stelselmatig gebruik van die nieuwe bevoegdheid om de verbeurdverklaring van de wagen te vorderen. Indien de Politierechter nadien de vordering van het Parket inwilligt kan de staat de auto’s verkopen en de opbrengst komt toe aan de schatkist.

Teneinde te vermijden dat zo’n bestuurder met die kennis voor ogen en met zo’n rechtzaak in het verschiet nog vlug zijn wagen zou verkopen (om zelf de opbrengst te innen in de hoop te ontsnappen aan de verbeurdverklaring) gaat het Parket zelfs over tot de onmiddellijke inbeslagname van het voertuig.

De wet voorziet echter dat de bestuurder eigenaar moet zijn van het voertuig. Zoniet kunnen deze sancties niet toegepast worden.

Bestuurders van bedrijfswagens (of gehuurde wagens) ontsnappen dus aan deze draconische maatregelen van de onmiddellijke inbeslagname en verbeurdverklaring.

Dit fenomeen is echter onder de aandacht gekomen van de minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). Als het van haar afhangt zal het binnenkort gedaan zijn met deze ontsnappingspiste voor bedrijfswagens en gehuurde voertuigen. De minister wil deze nieuwe maatregelen ook toepasselijk maken op bedrijfswagens. Ze werkt aan een aanpassing van de verkeerswet op dat punt. Advies wordt haar verleend door de expertisecel van het college van procureurs.

Als de wetswijziging er komt zal dat meteen ook gevolgen hebben voor de eigenaars van de bedrijfswagens zelf, met name de werkgevers die een wagen(park) kopen en terbeschikking stellen van hun personeel en leasingmaatschappijen die een wagen uitlenen aan gebruiker.

De eigenaars zullen met andere woorden moeten opdraaien voor de zware verkeersinbreuken van de bestuurders van de wagens. Een eventuele verbeurdverklaring van een bedrijfsvoertuig zal ook een invloed hebben op de solvabiliteit van de bedrijven die een wagenpark ter beschikking stellen aan hun personeel.

Waarschijnlijk zullen werkgevers en leasingmaatschappijen niet nalaten om zich in de nabije toekomst in te dekken tegen deze draconische maatregel door een vorm van financieel verhaal (of persoonlijke borgstelling) te voorzien ten laste van de bestuurder.

Wij houden U verder op de hoogte zodra de wet wordt aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *