Erelonen en kosten

ERELOON EN KOSTEN

Hoewel het vrijwel onmogelijk is om vooraf te zeggen wat een bepaalde opdracht precies kost poogt Consulta haar cliënten een duidelijk beeld te geven door de diverse elementen van de staat van ereloon en kosten duidelijk weer te geven.

Reeds van bij de eerste consultatie wordt de cliënt zo goed mogelijk ingelicht over de te verwachten staat van ereloon en kosten. Ten einde de betaling van de definitieve staat van ereloon en kosten te vereenvoudigen wordt de cliënt van bij de aanvang en tijdens de behandeling en naargelang de evolutie ervan, voorschotten gevraagd door middel van provisienota’s.

U kan hierbij dan ook zowel onze tarieven en onze algemene voorwaarden raadplegen alsook de uiteenzetting van de diverse bestanddelen van een staat van erelonen en kosten.