Recent behandelde zaken

Hieronder vindt u ter illustratie een paar voorbeelden van recent behandelde zaken :

 • Een arrest voor het Hof van Beroep van Gent ivm de intekening op de kapitaalsverhoging van een Belgische vennootshap door een Luxemburgse financieringsmaatschappij (Soparfi)
 • Het begeleiden van een Gents havenbedrijf bij de overname van de aandelen door een grote industriële groep uit Zweden
 • Een administratieve beslissing waarbij het voornemen om een belastingplichtige te taxeren op beroepsmatige inkomsten die werden gerealiseerd bij de verkoop van twee appartementsgebouwen in Brussel werd gewijzigd in een belasting op grond van diverse inkomsten
 • Procedures ivm de bestreden belasting van meerwaarden op aandelen
 • Verschillende procedures in de strijd tegen de administratie om opbrengsten uit levensverzekeringscontracten van acht jaar en één dag te onderwerpen aan roerende voorheffing
 • Een procedure ivm de blokkering van waardepapieren en titels aan toonder van een vermogende particulier
 • Een procedure tegen een belangrijke financiële instelling waarbij de belegger schadevergoeding eist voor de geleden verliezen wegens wanbeheer en niet ondertekening van zijn risicoprofiel
 • Een procedure van gedupeerde beleggers tegen de voormalige bedrijfsleiders van een mulinationale onderneming
 • Optreden voor een familiale onderneming en haar aandeelhouders tegen aangetrouwde familie na het vooroverlijden van één van de werkende vennoten
 • Het vertegenwoordigen van een projectontwikkelaar in Brussel bij de ontwikkelling van diverse appartementsgebouwen
 • Tussenkomsten bij de ontvanger der belastingen ivm belastingschulden in het kader van een echtscheiding
 • Tussenkomsten bij de verwerving van onroerend goed
 • Diverse adviezen bij het verwerven van onroerend in het buitenland
 • Diverse adviezen over spaarfiscaliteit en vermogensplanning
 • Onderhandelingen in het kader van kredietdossier met grote banken
 • Vereffeningen en verdelingen van vennootschappen
 • Verdediging voor de Rechtbank van de werkgever bij ontslag om dringende reden
 • Een vonnis ter bescherming van de auteursrechten tegen misbruiken op het internet middels een zgn. deeplink