Voorkeurmateries

Fiscaal recht
Fiscale procedure
Directe belastingen (Personen en vennootschappen)
Indirecte belastingen (B.T.W., registratierechten, successierechten, douane en accijnzen)
Internationale fiscaliteit
Vennootschappen
Fiscale optimalisaties
Successieplanning