Parlementaire vraag

Op 14 januari 2009 heeft Dhr. Dirk Vandermaelen (Volksvertegenwoordiger Sp.a) een parlementaire vraag gesteld aan de Minister van de Fod Financiën Didier Reynders over het cijfermatig voorbeeld over de fiscale regularisatie dat op mijn website staat (klik op de volgende URL om de parlementaire vraag te lezen Parlementaire Vraag nr. 14.)
In dat voorbeeld wordt een vergelijking wordt gemaakt tussen een eerlijke belastingbetaler (die geen fiscale regularisatie doet) en een fraudeur (die wel aan fiscale regularisatie doet). Met dat eenvoudig voorbeeld probeer ik aan te tonen dat een eerlijke belastingbetaler na verloop van tijd over minder netto middelen kan beschikken dan een fraudeur.
Volgens de minister en het contactpunt zou mijn berekening verkeerd zijn (Parl Vr. & Antw, Doc 52-46, 20 januari 2009, 33-35).
Ik durf dit te betwijfelen   Immers hét verschil zit hem in het aangegeven bedrag.
In mijn voorbeeld wordt er 790 aangegeven.
In het voorbeeld van het contactpunt wordt er 1000 aangegeven (!).
Overigens moet in het voorbeeld van het contactpunt ook rekening gehouden worden met de roerende inkomsten op 1250 (ipv op 1000)
Immers vaak of niet zelden slagen zwart-werkers erin om btw aan te rekenen aan hun klanten en die niet door te storten aan de staat.
Met een aangegeven inkomen van 1000 betaalt de eerlijke belastingbetaler :
210 € BTW
500 € Pb
18,75 Rv
Maar in voorkomend geval bedraagt het globaal inkomen geen “1000” maar 1125 (!) omdat het moet vermeerderd worden met de roerende inkomsten (5 % op 500 gedurende 5 jaar)
De eerlijke belastingbetaler houdt dus amper 396,25 over   D
it is dus nog altijd minder dan de fraudeur in het voorbeeld van het contactpunt.   Overigens houdt het contactpunt ook geen rekening met het feit dat de fraudeur gedurende 5 jaar 5 % heeft geïnd op 1000, hetzij 250
En als we zouden rekening houden met een bedrag van 1250 (bedrijfsinkomsten + roerend inkomen) betaalt de fraudeur na regularisatie :
210 € BTW
500 € Pb
37,50 € RV
Hij houdt van zijn 1250 € gefraudeerd inkomen netto 502,50 over
De fraudeur houdt altijd meer over dan de eerlijke belastingbetaler (volgens mij) en dus ook als ik het voorbeeld van het contactpunt ivm de fraudeur vergelijk met de situatie van een eerlijke belastingbetaler (want dat hebben ze niet gedaan).