Arrest Arbitragehof 26 april 2007

Op 26 april 2007 heeft het Arbitragehof een arrest geveld in de zaak die werd aangespannen tegen de fiscale regularisatie.

Het ingediende verzoekschrift werd afgewezen.

Het Arbitragehof komt tot de bevinding dat de aangeklaagde discriminatie niet kennelijk onredelijk is en dat de wet op de fiscale regularisatie binnen de beleidsruimte van de wetgever valt. Het Arbitragehof overweegt ook dat het tot de bevoegdheid van de overheid behoort om fiscale zondaars aan te sporen in het reine te komen met hun fiscaal verleden.

Via volgende link kunt U doorklikken naar de website van het arbitragehof :

http://www.arbitrage.be/

DOWNLOAD FILES
Bespreking arrest in fisc act, nr 18
Bespreking arrest in fiscoloog, nr 1069
Volledige tekst van het arrest