Lezingen en seminaries

Overzicht van de lezingen & Seminaries

Lezingen en seminaries gegeven door advocaat Werner Niemegeers
Voor de Beroepsvereniging van Boekhoudkundige Beroepen (BBB) over :
De actuele tendenzen in de spaarfiscaliteit anno 2007
26 februari 2007 te Sint-Niklaas (Syntra)
27 februari 2007 te Hasselt (Syntra)
Ondermeer met de behandeling van volgende onderwerpen:
1. De impact van de anti-witwaswetgeving op het spaargeld
2. De problematiek van de meldingsplicht van de beroepsbeoefenaar
3. De problematiek van de afschaffing van de aandelen aan toonder
in verhouding tot de “tekenen en indiciën”

Debat over Vlaktaks, een rechtvaardige belasting of niet ?
Georganiseerd door Attak, op 30 november 2006, te Gent
De actuele tendenzen in de spaarfiscaliteit anno 2007
Georganiseerd door het BBB, op 11 december 2006, te Aalst
Het beroepsgeheim van de fiscale beroepsbeoefenaar
Georganiseerd door het VEVB, op 7 oktober 2006, te Sint-Niklaas

EBA en anti-witwaswetgeving : consequenties en opportuniteiten voor de professionele makelaar
Seminarie georganiseerd door het S-team te Sint-Niklaas 30 januari 2004

Harmonisatie van de Europese spaarfiscaliteit
Seminarie georganiseerd door het INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH te Brussel op 18 juni 2003

De Europese spaarfiscaliteit : een stand van zaken en een individueel akkoord met de fiscus
Seminarie georganiseerd door de Bank van Breda te Kontich op 25 februari 2003 en te Sint-Martens-Latem op 12 maart 2003

De Europese spaarfiscaliteit na de ECOFIN-raad van 3 januari 2003
Seminarie georganiseerd door de beroepsvereniging der bedrijfsrevisoren te Melle op 24 januari 2003

De fiscus en Uw spaargeld
Seminarie georganiseerd door D.V.V. te Sint-Kwintens-Lennik op 19 december 2002

Anti-witwaswetgeving : beroepsaansprakelijkheid van de zelfstandige bankagent en de verzekeringsmakelaar
Seminarie georganiseerd door B.Z.B. te Kortrijk op 16 december 2002 en te Antwerpen op 18 december 2002

Bankgeheim en vermogensplanning in het kader van de Europese (ontwerp)richtlijn op de spaarfiscaliteit
Seminarie georganiseerd door SD WORX & JURIFISC te Gent op 12 december 2002

Confidentaliteit en discretieplicht voor financiële beroepen. De grenzen van bank-, verzekerings- en beroepsgeheim
Seminarie georganiseerd door v.z.w. FINPLAN te Brussel op 24 oktober 2002

Real Estate Planning : Fiscaal stelsel van de meerwaarden op onroerend goed
Seminarie georganiseerd door VIVO te Sint-Niklaas op 14 mei 2002 te Kortrijk en te Oostende op 30 mei 2002

Europese harmonisering van de spaarfiscaliteit
Seminarie georganiseerd door SD WORX & JURIFISC te Kortrijk op 25 april 2002 en te Zaventem op 16 mei 2002

Real Estate Planning : Fiscaal stelsel van huurinkomsten
Seminarie georganiseerd door VIVO te Gent op 5 maart 2002, te Kortrijk en te Oostende op 28 maart 2002

Recuperatie van minwaarden op aandelen, fiscaal en burgerrechtelijk
Seminarie georganiseerd door SD WORX & JURIFISC te Veurne op 27 september 2001 en te Antwerpen op 7 maart 2002

Europese harmonisering van de spaarfiscaliteit en de informatieplicht
Reeks seminaries georganiseerd door FORTIS AG te Gent op 11 juni 2001, te Hasselt op 12 juni 2001, te Overijse op 14 juni 2001 en te Antwerpen op 15 juni 2001

Beleggen in onroerend goed – Zin en/of onzin van de patrimoniumvennootschap
Reeks seminaries georganiseerd door CMO WAASLAND te Sint-Niklaas op 8 en 15 mei 2001

Bewijslast van de fiscus en verweer van de belastingplichtige inzake vermogensbeheer en speculatief inzicht
Seminarie georganiseerd door SD WORX & JURIFISC te Brugge op 23 november 2000

Problematiek van het actueel spanningsveld tussen belastbare beurswinsten en vermogensbeheer
Seminarie georganiseerd door DELTA LLOYD SECURITIES te Antwerpen op 16 november 2000

Vermogensbeheer, belastbare beurswinsten & sociale zekerheid
Seminarie georganiseerd door SD WORX & JURIFISC te Gent 6 juni 2000

Krachtlijnen van de actuele problematiek omtrent beursmeerwaarden, vermogensbelasting en bankgeheim
Lezing gegeven voor Pragma te Melle op 17 april 2000

Het faillissementsrecht en de strafrechtelijke sanctionering van het misbruik van vennootschapsgoederen
Seminarie georganiseerd door de Fiscale Kring I.B.V. te Gent op 20 mei 1999

Fiscale invordering voor en na het overlijden
Panellid op het gelijknamig colloqium te Antwerpen op 16 oktober 1997 n.a.v. de uitreiking van deFiskofoonprijs

Economische Analyse van Fiscaal Recht
Gastcollege aan de Universiteit Gent voor de 3de Licentie Rechten (1995-1998)

Internationaal Fiscaal Recht
Docent aan het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (1996-1997)