Fiscale actualiteit

Werner Niemegeers in Terzake op Canvas

Werner Niemegeers debatteert met John Crombez, Staatssecretaris (Sp.a) over “offshore leaks”
Journalisten onthullen dat 25.000 miljard euro (25 keer het Europees Noodfonds dus) geparkeerd staat in belastingparadijzen.
Werner Niemegeers debatteert daarover met Staatssecretaris John Crombez in Ter Zake op Canvas.
Klik op de volgende link om het volledige interview te bekijken :

werner niemegeers 2

Vervolg in “offshore leaks”

Kunstmatige eilanden: vrijhavens voor superrijken

Meer dan honderd rijke Belgen en ondernemingen zijn met hun fortuin naar belastingparadijzen vertrokken. “Sukkelaars” en “kleine vogels” noemt fiscaal advocaat Werner Niemegeers hen. De nog rijkeren nemen heel andere maatregelen en creëren hun eigen kunstmatige belastingparadijzen in internationale wateren. (Terzake)

klik op de volgende link om het interview te bekijken :
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/Gezien%2Bop%2Btv%253F/MV_130405_paradijs_GOT%2B

Actua Tv

Beleggen in overheidsobligaties middels Publiek Private Financiering (PPF)

Met de financiële crisis voor ogen doen de overheden een beroep op hun burgers om hun spaarcenten in de bodemloze schatkisten te stoppen. Maar hebt u zich als kleine belegger de vraag gesteld waarom u dit zou doen ? De overheid probeert u over de schreef te halen met de belofte van hogere rendementen en fraaie fiscale voordelen … Toegegeven het overheidspapier van tegenwoordig brengt meer op dan wanneer u uw geld zou parkeren op een spaarboekje bij de bank. En u hoeft daarbij niet eens in te boeten als het om fiscale voordelen gaat. Op het eerste zicht een wijze beslissing om uw zuur verdiende spaarcentjes aan de overheid toe te vertrouwen. Maar blijft dat ook zo verstandig ? Want als institutionele beleggers weigerachtig zijn om de fondsen die zij beheren in overheidspapier te beleggen, waarom zou u dat als kleine belegger wel doen ?

Klik op de onderstaande link om het interview te bekijken :

http://youtu.be/WYVPYhnYS_Q

 

De geregistreerde kassa’s in de horeca kunnen misbruikt worden als officiële witwas machine

Door de geregistreerde kassa’s in te voeren in de horeca pakt de overheid de ‘domme’ ondernemers aan terwijl de ‘slimme’ hun gang kunnen gaan. De geregistreerde kassa is effectief een soort wettelijke witwasmachine.” Dat zegt fiscaal specialist Werner Niemegeers in een nieuwe aflevering van Actua-Expert. Zwart geld, van fiscale of van criminele oorsprong, moet worden witgewassen wil het terug kunnen worden gebruikt in de legale economie. Een basis gegeven van het witwasproces is het creëren van fictieve omzet. Die omzet wordt dan ingevuld met zwart geld dat op slag wit is. Door met geregistreerde kassa’s te werken, creëer je een officiële witwasmachine. “Beeld u in dat een bezitter van dergelijke kassa zijn omzet fictief opvoert om geld wit te wassen, dan zal de fiscus redeneren dat die man een winstgevende zaak beheert en goed werkt. Daarentegen gaan ze zich nu focussen op de kleine ondernemer die met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen. Die gaan ze wel hard aanpakken. Een horeca ondernemer die volledig wit werkt, moet voor een koffie op een terras 5 euro aanrekenen. Dat moet men er dan ook bijzeggen. ” Niemegeers verduidelijkt nog dat dergelijk witwasproces vervat zit in ingewikkelde constructies waarbij doorgaans ook vastgoedconstructies zijn betrokken.

http://www.youtube.com/watch?v=kLVIYF2jbcE

 

Een pleidooi voor het behoud van de notionele interestaftrek

Een heus pleidooi voor het behoud van de notionele interestaftrek.
Of wie aan de notionele interestaftrek raakt moet ook de vennootschapsbelasting verlagen.
Immers, de notionele interestaftrek betekent hoegenaamd geen kost voor de schatkist maar een opbrengst …
Want hoe men het ook draait of keert nu – met notionele interestaftrek – int de schatkist om en bij de 8 miljard € in de vennootschapsbelasting.
Met de afschaffing van de notionele interestaftrek zouden de opbrengsten in de vennootschapsbelasting zeker niet stijgen met om en bij de 6 miljard € (de geraamde budgettaire kost van de notionele interestaftrek).
Integendeel de ontvangsten in de vennootschapsbelasting zouden fors teruglopen. Buitenlandse investeerders zouden niet meer of minder geneigd zijn om nog België te komen; en Belgische vennootschappen zouden meer geneigd zijn om uit te vlaggen (als ze al niet zouden opteren voor andere ingrepen om hun belastbare basis op legale wijze te eroderen)

Fiscus & Fashion

Voortaan kunt u hier terecht kunnen voor praktische vragen over fiscaliteit en mode.

Het is de bedoeling dat u hier bv. een antwoord kunt vinden op enkele vragen door te klikken op een onderstande link :

Is de aankoop van een baljurk fiscaal aftrekbaar ?

Kosten van een modeshow

Plastische chirurgie fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden

Representatie- & receptiekosten

Bedrijfswagens en verbeurdverklaring

Geen goed nieuws voor de bestuurders van bedrijfswagens

Laurette Onkelinx wil de onmiddellijke inbeslagname en eventuele verbeurdverklaring van voertuigen uitbreiden naar bedrijfswagens.

Sinds de invoering van de nieuwe verkeerswet is de Politierechter bevoegd om een voertuig verbeurd te verklaren indien de bestuurder een overtreding heeft begaan dat gesanctioneerd wordt de intrekking van het rijbewijs gedurende ten minste zes maanden.

Voortaan maakt het Parket van Dendermonde stelselmatig gebruik van die nieuwe bevoegdheid om de verbeurdverklaring van de wagen te vorderen. Indien de Politierechter nadien de vordering van het Parket inwilligt kan de staat de auto’s verkopen en de opbrengst komt toe aan de schatkist.

Teneinde te vermijden dat zo’n bestuurder met die kennis voor ogen en met zo’n rechtzaak in het verschiet nog vlug zijn wagen zou verkopen (om zelf de opbrengst te innen in de hoop te ontsnappen aan de verbeurdverklaring) gaat het Parket zelfs over tot de onmiddellijke inbeslagname van het voertuig.

De wet voorziet echter dat de bestuurder eigenaar moet zijn van het voertuig. Zoniet kunnen deze sancties niet toegepast worden.

Bestuurders van bedrijfswagens (of gehuurde wagens) ontsnappen dus aan deze draconische maatregelen van de onmiddellijke inbeslagname en verbeurdverklaring.

Lees verder

Bedrijfswagens en sociale bijdragen

Op de volgende URL kunt U doorklikken naar de instructie van de RSZ inzake bedrijfswagens :

http://www.rsz.fgov.be/Onssrsz/NL/Ige/brochures/consult_home.htm

Fiscale stimuli voor schone wagens

Fiscale gunstmaatregel voor aanschaf milieuvriendelijke wagen

De overheid wil de aankoop van milieuvriendelijke wagens stimuleren en staat daarom in 2007 een belastingvermindering toe van 15 % van de aankoopprijs (met een maximum van 4270 €) van een nieuwe wagen met een CO² uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer.

Bedraagt de CO² uitstoot van de wagen tussen de 105 en 115 gram per kilometer dan is de belastingvermindering gelijk aan 3 % van de aankoopprijs (met een maximum van 800 € in 2007).

Momenteel zijn er maar enkele automerken met een CO² uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer.

De CO² uitstoot van elke wagen kan worden teruggevonden in de “Gids voor de schone wagen” van de FOD Leefmilieu.

U kunt de “Gids van de schone wagen” raadplegen door hier te klikken :

DOWNLOAD FILES

Gids van de schone wagen

Infoflash

NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEDRIJFSWAGENS  (bron : Mobilitas, Berlare)

De regering nam vorige zondagavond een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot moeten helpen terugdringen. Met de aangekondigde  hervorming van de verkeersbelasting en de BIV  heeft de regering de bedoeling om de C02-uitstoot van het Belgisch wagenpark terug te dringen. Voor de bedrijfswagens wordt de fiscale aftrekbaarheid gemoduleerd in functie van de C02-uitstoot. Volgens minister van leefmilieu Bruno Tobback is het principe wel dat de consument die taksen door een milieuvriendelijk gedrag moet kunnen vermijden. Er zijn penaliserende en belonende initiatieven. Een overzicht.

Nog geen wetgeving

Het is belangrijk te onderstrepen dat de aangekondigde maatregelen als gevolg van de laatste begrotingstop in Leuven eind maart 2007 nog niet in wetteksten terug te vinden zijn.  Beperkte aanpassingen zijn dus nog steeds mogelijk. Voor de concrete invulling is het ook wachten op de uiteindelijke wettekst en de eventuele Koninklijke Besluiten voor de praktische uitwerking. Met betrekking tot de aanpassing van de verkeersbelasting en de BIV moeten de Gewesten hun akkoord geven. Deze materie is immers een regionale bevoegdheid.
Lees verder

Bedrijfswagen onder vuur

Bedrijfswagens staan in het brandpunt van de belangstellling.

Onder deze rubriek wordt aandacht besteed aan enkele actuele items ivm bedrijfswagens. Enerzijds worden fiscale stimuli uitgevaardigd voor de aanschaf van milieuvriendelijke wagens, anderzijds wordt soms zeer repressief opgetreden tegen het bezit van een bedrijfswagen; niet alleen via de heffing van een bijdrage in de sociale zekerheid maar zelfs door een eventuele verbeurdverklaring door de Politierechtbank bij een zware overtreding.

Een overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen ivm bedrijfswagens via volgende link : infoflash

Fiscale stimuli voor milieuvriendeijke wagens : milieuvriendelijke bedrijfswagens

De impact van de sociale zekerheid op het bezit van een bedrijfswagen : bedrijfswagens en RSZ

Bedrijfswagens in de verkeerswet : bedrijfswagens en verbeurdverklaring

Diagnose op afstand

Fisale aspecten

DIAGNOSE OP AFSTAND

Onder de koepel van de vzw Healthcare Belgium zoeken verschillende ziekenhuizen patiënten in het buitenland. Men wil vooral patiënten in niet-Europese landen benaderen. De vzw stelt de diensten van de ziekenhuizen voor in de vorm van een twintigtal specialiteiten. Daarmee wil de vzw ook het stellen van diagnoses op afstand bevorderen. Hierna een beetje informatie waar de inkomsten van artsen, die een diagnose op afstand stellen, zouden kunnen belast worden.

De diagnose op afstand kent verschillende vormen. De moderne technologieën van het internet laten artsen toe om hun patiënten op een afstand te volgen. Het is efficiënt wanneer de patiënt zich niet meer voor routine controles naar het ziekenhuis of zijn huisarts moet begeven; maar gewoon thuis terecht kan voor een zgn. “diagnose op afstand”. Een diagnose op afstand kan zowel in België als in het buitenland worden uitgevoerd.

Bij het stellen van zo’n diagnose op afstand komt echter een belangrijk fiscaal aspect om de hoek kijken, nl. de vraag waar de inkomsten van de behandelende arts zullen belast worden? De vraagstelling laat al vermoeden dat de arts soms in het buitenland kan belast worden. Het spel van de internationale fiscaliteit wordt in goede banen geleid door de verdragen ter vermijding van dubbele belasting die België met zeer veel landen ter wereld heeft afgesloten. Toch bestaan er nog landen zonder verdrag. In zo’n geval kan zich probleem stellen van een vervelende dubbele belasting. In het ander geval bestaat de mogelijkheid dat de arts zijn inkomsten zelfs belastingvrij zal kunnen ontvangen.

Geen diagnose door de vzw Healthcare

De vzw Healthcare werd blijkbaar enkel opgericht ter bevordering van de techniek van het stellen van een diagnose op afstand. De vzw draagt eveneens bij tot de verspreiding van de kennis onder een breed publiek wereldwijd dat deze techniek mogelijk is; zodanig dat patiënten die zich in het buitenland bevinden zich toch tot een behandelende arts in België kunnen wenden zonder zich te moeten verplaatsen.

Uit de doelstellingen van de vzw valt op te maken dat de vzw geen inkomsten zal incasseren voor de prestaties, de diagnose op afstand zelf zeg maar, die door de behandelende arts wordt uitgevoerd. De inkomsten van de vzw vallen onder de zgn. rechtspersonenbelasting. De vzw is als belastingplichtige dus duidelijk te onderscheiden van de behandelende arts die belast wordt in de personenbelasting, of in de vennootschapsbelasting indien hij zijn praktijk heeft ondergebracht in een artsenvennootschap bv.
Lees verder

Fiscale actualiteit

In deze rubriek worden actuele fiscale onderwerpen behandeld.

Zo komen nieuwe fiscale maatregelen voor 2007 en recente fiscale arresten aan bod.
Onderstaande artikels kunt U desgewenst aankliken indien U die zou willen lezen.

DOWNLOAD FILES

Bespreking wet op de notionele interesten

De grenzen van het bankgeheim

Flat tax : een fiscale revolutie

Interview met Advocaat-Generaal Desterbeck

Kasgeldvennootschappen in het vizier

Met Trends in New York

Problemen in de bedrijfsvoorheffing

Programmawet van 2006


Beursverliezen aftrekbaar

Over de fiscale afrekbaarheid van beursverliezen en de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing

Consulta nieuwsbrief ziet zich genoodzaakt om vandaag 29 september 2008 aan de alarmbel te trekken. Met de huidige kredietcrisis voor ogen stelt zich de vraag of beursverliezen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het antwoord is bevestigend en kan in sommige gevallen zelfs resulteren in een volledige recuperatie van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Waarom zou een belastingplichtige zich inhouden als de regering – met een begrotingstekort van 5 miljard euro – er tijdens het afgelopen weekend toch in slaagt om voor 4,7 miljard euro Fortis aandelen te kopen die … twee uur na opening van de beurs te Brussel een verlies optekent van meer dan 10 % … (of 470 miljoen euro in de min).

We hebben er vroeger al over geschreven : in weerwil van wat algemeen wordt aangenomen kunnen beurswinsten in sommige gevallen toch belastbaar zijn. Het voordeel van deze onheilstijding is dat beursverliezen dan ook fiscaal aftrekbaar zijn. En nu de regering met het geld van de belastingbetaler op de beurs speelt is deze laatste het aan zichzelf verplicht om zich met alle rechtsmiddelen te verdedigen.

De belastingvrjie goede huisvader

Normaliter is de goede huisvader die braaf belegt in aandelen niet aan belasting onderworpen. Maar dit is niet de regel, wel de uitzondering. Van een goede huisvader wordt verwacht dat hij een goed rendement nastreeft van zijn vermogen.

Speculatief inzicht belast aan 33 %

Wie daarentegen belegt met speculatief inzicht kan geconfronteerd worden met een belasting van 33 % op de gerealiseerde meerwaarden. Speculatief inzicht wordt omschreven als zijnde beleggen met het oogmerk om winst te halen. Speculanten zullen aandelen kopen met het inzicht om ze op korte termijn terug te verkopen teneinde voordeel te halen uit de koersschommelingen. Ook beleggen met geleend wordt beschouwd als speculatie; en dit in tegenstelling tot de goede huisvader die zijn eigen centjes laat renderen.

Speculatieve beursverliezen zijn echter enkel en alleen aftrekbaar van toekomstige beurswinsten in de categorie van de diverse inkomsten. De beursverliezen zijn evenwel slechts 5 jaar overdraagbaar naar de toekomst (niet naar het verleden). Wie geen andere diverse inkomsten heeft za niet veel baat hebben bij de aftrekbaarheid van de beursverliezen.

Recuperatie van de bedrijfsvoorheffing

Wie echter beroepsmatig bezig is met het kopen en verkopen van aandelen kan de beursverliezen aftrekken van de andere bedrijfsinkomsten. Loontrekkenden kunnen op die manier de ingehouden bedrijfsvoorheffing recupereren. Zelfstandigen kunnen daarmee zelfs hun voorafbetalingen neutraliseren.

Een aaneengeschakelde reeks van verrichtingen kan als een beroepswerkzaamheid worden beschouwd. De opbrengsten van een beroepswerkzaamheid zijn in de personenbelasting onderworpen aan het progressief tarief dat kan oplopen tot 50 %. Het voordeel is wel dat de verliezen uit de ene beroepswerkzaamheid aftrekbaar zijn van de opbrengsten van een andere beroepswerkzaamheid.

Wie bv. een bruto loon heeft van 100.000 en daar afgerond 50.000 belastingen op betaald kan die belasting volledig neutraliseren met een verlies van 100.000 uit een andere beroepswerkzaamheid.

Loontrekkenden zullen hun beleggingsactiviteiten dan wel moeten aangeven als een zelfstandig bijberoep (en dit in het jaar 2008); willen ze met succes kunnen genieten van de aftrekbaarheid van de beursverliezen bij de aangifte in de personenbelasting in 2009. Zelfstandigen kunnen hun beursverliezen onmiddellijk aftrekken van de andere belastbare inkomsten en daarmee hun voorafbetalingen voor het lopende kwartaal neutraliseren …

Of hoe de belastingplichtig toch nog enig voordeel kan halen uit een beurscrash door een correcte toepassing te maken van de huidige wettelijke bepalingen