Fiscaal recht

Economische analyse van fiscaal recht

De optimale afschaffing van de directe belastingen

Inleiding

Economische analyse van recht heeft mij altijd geboeid omdat het een mechanische analyse geeft van de vigerende rechtsregels. Recht is niet langer een onsamenhangend geheel van abstracte regels, maar dankzij de economische analyse verwerft men inzicht in juridische mechanismen. Men kan aantonen hoe onze wetten en normen als een haarfijn raderwerk op mekaar inspelen. Zeker wat de fiscaliteit betreft is het niet onbelangrijk inzichten te verwerven in de economische consequenties van de fiscale bepalingen die uitgevaardigd worden.

Directe belastingen smoren het economisch leven en verstoren de optimale werking van de vrije markt. De afschaffing ervan is economisch verantwoord op voorwaarde dat de staat zijn broodnodige inkomsten verwerft via de heffing van indirecte belastingen. Het hoe en het waarom wordt hierna in korte bewoordingen uiteengezet.

Lees verder

Afschaffing directe belastingen

Een pleidooi voor de afschaffing van de directe belastingen (De Tijd, 27 mei 1997)

De consensus groeit dat de Belgische economie gebukt gaat onder een te zware fiscale druk. Bedrijven sluiten bij de vleet; terwijl de werkloosheid blijkbaar enkel in de statistieken daalt.

En wat doen onze politici? De regering zocht bij de recente begrotingscontrole naar ongeveer 10 miljard frank nieuwe inkomsten. Niet bepaald een verademing. Uitgaven en inkomsten lijken wel onaantastbaar. Drastisch besparen zou sociaal onaanvaardbaar zijn. Nieuwe belastingen heffen is economisch niet meer verantwoord. De economie zit in een verstikkende impasse.

De economische analyse van de fiscaliteit stelt een oplossing van deze patstelling voor door de inkomstenbelastingen radicaal af te schaffen. Dit zou nagenoeg 250 miljard frank opbrengen; terwijl de staat toch dezelfde inkomsten blijft genieten, via de inning van belastingen op de consumptie. Hierbij weze aangestipt dat vanuit economisch oogpunt de sociale bijdragen evenzeer als een belasting op het inkomen moeten worden beschouwd.
Lees verder